cupVN .com

The cup of VietnamUni.com

Ban khen thưởng của VietnamUni.com

Giới thiệu (độc lập)

Cần có một nơi tổng hợp các danh hiệu và giải thưởng dành cho người Việt Nam trên khắp thế giới và số hóa các giải thưởng này thành các website với tên miền đặc biệt luôn tồn tại vĩnh viễn mà không cần gia hạn nhằm lưu giữ vĩnh viễn các giải thưởng trên Hồ sơ năng lực suốt đời YourCVname.mainCV.com. Nơi đó chính là cupVN.com

cupVN.com có hai loại đó là các tên miền danh hiệu và các giải thưởng dạng website với tên miền đặc biệt luôn tồn tại vĩnh viễn mà không cần gia hạn

Các tên miền danh hiệu của cupVN.com

Các tên miền này được cấp phát bởi các cộng đồng nghề nghiệp của Việt Nam dạng YourCVname.domain.vn trong đó domain.vn là các tên miền danh hiệu

Các giải thưởng của các tổ chức và cá nhân được trao thông qua cupVN.com

Các giải thưởng được trao qua cupVN.com có gì đặc biệt?

Mỗi giải thưởng sẽ được công bố trên một website luôn tồn tại vĩnh viễn mà không cần gia hạn với tên miền dạng 1234.prize.vn, reward.vn, medal.vn

Các website này sẽ được công bố trên cupVN.com để mọi người đều có thể đăng ký bình chọn giải thưởng này. Khi thí sinh đăng ký thì giải thưởng sẽ xuất hiện trong YourCVname.mainCV.com và xuất hiện trong biểu mẫu YourCVname.voteCV.com để mọi người có thể bình chọn cho họ giải thưởng này. Nếu  thí sinh đạt giải thưởng này thì website giải thưởng sẽ luôn tồn tại vĩnh viễn trên mainCV.com của thí sinh đó. 

Thí sinh đạt giải sẽ được cấp một tên miền YourCVname.1223.prize.vn dẫn về www.1.cupvn.com/yourcvname-1234-prize-vn chứng nhận giải thưởng này trên trang này sẽ đăng giấy khen hoặc quyết định trao thưởng có con dấu của tổ chức đó kèm theo những bình chọn tiêu biểu. Khi đăng ký bình chọn thí sinh cần nộp bài dự thi là một trang google docs với tên miền pre.YourCVname.1234.prize.vn nếu được ban tổ chức phê duyệt  sẽ bắt đầu cho bình chọn. Khi đủ phiếu bình chọn sẽ vào vòng chung khảo do chủ giải thưởng quyết định hình thức. Nếu chủ giải thưởng gửi quyết định trao thưởng thì họ sẽ được tạo một tên miền như trên, họ chỉ cần gửi ảnh chụp giấy khen và con dấu qua email mà họ đăng ký. cupVN.com sẽ thực hiện toàn bộ việc số hóa giải thưởng này vĩnh viễn, tổ chức bình chọn và cho ứng viên đăng ký chứ không can dự vào quyết định trao thưởng. 

www.engineer.cupvn.com/yourcvname là nơi chứng nhận yourname.engineer.vn và giói thiệu tất cả các danh hiệu engineer khác. 

uah.cupvn.com/yourcvname-student là nơi 

Ai có thể đăng giải thưởng lên cupVN.com?

Bất kỳ tổ chức có pháp nhân có mã số thuế và cá nhân nào đã có CVname.com và uy tín thì đều có thể đăng một giải thưởng lên cupVN.com

cupVN.com hoạt động như thế nào?

cupVN.com chỉ tổ chức bình chọn, công bố bình chọn, công bố giải thưởng lên webstie lưu giữ vĩnh viễn, và lưu giữ giải thưởng đó lên mainCV.com của thí sinh vĩnh viễn. 

Tên miền của giải thưởng

Nếu là giải thưởng của các trường đại học: 123.uah.prize.vn 

Nếu là một tổ chức đã mua brand.cvname.com: 123.brand.prize.vn

YourCVname.1234.uah.prize.vn VÀ pre.yurcvname.1234.uah.prize.vn (tùy chọn tạo docs hoặc website)

Nếu là cá nhân và tổ chức chưa có brand: A1234.prize.vn (thuộc bảng A)

Giới thiệu (vietnamUni.com)

Vì sao VietnamUni.com tạo ra cupVN.com?

VietnamUni.com không tự cấp chứng nhận năng lực cho thành viên của mình vì chúng tôi không muốn "vừa đá bóng vừa thổi còi". Vì vậy chúng tôi tạo ra một nơi cho những tổ chức uy tín khác có thể cấp chứng nhận năng lực cho thành viên của chúng tôi. Nơi đó chính là cupVN.com.

Bất kỳ tổ chức uy tín nào cũng có thể liên hệ với VietnamUni.com để chúng tôi đưa tên miền danh hiệu của họ vào danh sách trên cupVN.com cho các thành viên của chúng tôi có thể đăng ký tên miền của họ để được mọi người bình chọn. Trong quá trình bình chọn, tên miền danh hiệu của bạn sẽ hiển thị trên trang Hồ sơ năng lực suốt đời của thành viên YourCVname.mainCV.com và được nhiều người biết đến. Khi thành viên đã đủ các bình chọn theo yêu cầu, bạn có thể tổ chức thêm các vòng phỏng vấn hoặc đánh giá năng lực bổ sung trước khi cấp tên miền danh hiệu dạng Name.domain.vn chuyển hướng về trang Hồ sơ năng lực suốt đời của thành viên YourCVname.mainCV.com. 
So sánh DanhHieu.com và các danh hiệu truyền thống

Các danh hiệu truyền thống đang gặp các vấn đề sau:

Thứ nhất, chỉ được đánh giá bởi một số cá nhân trong ban giám khảo chứ không được bình bầu bởi mọi người nên không phản ánh được thị hiếu của xã hội. 

Thứ nhì, các thành viên trong ban giám khảo luôn lộ diện nên họ sẽ bị mua chuộc hoặc đe dọa dẫn đến các danh hiệu có thể 'mua bán' hoặc xin cho. 

Thứ ba, các chứng nhận danh hiệu hiện nay đều là dạng bản cứng nên có thể được làm giả, không thể thu hồi và không thể nhận lời phàn nàn của mọi người về danh hiệu đó.

Vì vậy, chúng tôi thử tạo ra một loại danh hiệu dạng website tên là DanhHieu.com nhằm khắc phục ba nhược điểm trên:

Thứ nhất, các DanhHieu.com vừa được đánh giá bởi ban GiamKhao.com luôn ẩn danh, vừa được tiến cửbình bầu bởi những người có tentuoi.com chứ không chỉ được chấm bởi một số người trong hội đồng đánh giá như danh hiệu truyền thống. 

Thứ nhì, các DanhHieu.com được đánh giá bởi các vị giám khảo ẩn danh của GiamKhao.com nên không thể mua chuộc hoặc đe dọa ban giám khảo như danh hiệu truyền thống. 

Thứ ba, các chứng nhận của DanhHieu.com được thể hiện trên các website với tên miền đặc biệt, dễ nhớ, có chứa thương hiệu của các tổ chức trao danh hiệu, và luôn tồn tại vĩnh viễn không cần gia hạn nên tiện lợi cho việc chia sẻ trên internet hoặc trích dẫn trên văn bản giấy. Trên website danh hiệu luôn có một nút để bình luận về danh hiệu này và một nút gửi than phiền về danh hiệu này qua ThanPhien.com hoặc Complain.vn. Nếu một danh hiệu bị nhiều người gửi than phiền thì danh hiệu đó sẽ bị thu hồi bằng cách thu hồi tên miền hoặc thông báo lên website danh hiệu về sự thu hồi và lý do thu hồi. 


Để giúp những người có tentuoi.com dễ dàng giới thiệu chức danh của mình trên thế giới số, QuocKhi.com đã tạo ra Tên miền chức danh Role.vn nhằm số hóa chức danh thành các tên miền đặc biệt tồn tại vĩnh viễn không cần gia hạn.  

Ví dụ: nếu bạn là một kỹ sư có tentuoi.com từ trường đại học UAH.edu.vn được Role.vn cấp tên miền chức danh UAH.engineer.vn thì website YourName.tentuoi.com sẽ được trỏ thêm một tên miền YourName.UAH.engineer.vn để dùng đồng thời. Tương tự cho các tên miền chức danh khác bên dưới như designer.vn, architect.vn, teacher.vn, student.vn, bachelor.vn... 

Tên miền chức danh luôn có ba phần, ví dụ tên miền chức danh dành cho sinh viên của trường đại học UAH.edu.vn là tên miền YourName.UAH.student.vn trỏ thêm lên website YourName.tentuoi.com trong đó:

Cách cấp tên miền chức danh (Rule.Role.vn)

Trước tiên, bạn cần đăng ký vào QuocKhi.com để thể hiện năng lực trên website YourName.tentuoi.com và lược sử YourName.luocsu.com. Ngoài ra, bạn có thể nhờ ban Ấn Loát (AnLoat.com) tạo thêm các website độc lập để thể hiện các ý tưởng và dự án của mình. 

Tiếp theo, hãy thể hiện năng lực của mình bằng cách gửi các website được tạo bởi ban AnLoat.com hoặc các bài viết trên website YourName.tentuoi.com lên các website của Lifelong education Ldu.vnThitai.com

Sau khi bạn đã có đủ người gửi xác nhận về một chức danh nào đó theo nội quy tại Rule.Role.vn, hãy đăng ký cấp tên miền chức danh đó tại Register.Role.vn

Một người có tentuoi.com được cấp tối đa bao nhiêu tên miền chức danh?

Bạn có thể được cấp tất cả các tên miền chức danh trong danh sách list.role.vn nhưng chỉ có thể trỏ tối đa thêm 4 tên miền chức danh lên website YourName.tentuoi.com bởi vì Google sites chỉ cho phép trỏ cùng lúc 5 tên miền đồng thời. Những tên miền chức danh còn lại sẽ được chuyển hướng (redirect) về tên miền YourName.tentuoi.com

Sau khi bạn qua đời, nếu trên website của bạn đã được trỏ đủ 5 tên miền thì thì ban TuBiet.com sẽ gỡ bỏ bớt một tên miền kém quan trọng để trỏ tên miền YourName.linhthe.com để tạo LinhThe.com cho bạn trên Linh giới nhằm phân biệt với những người còn sống dùng tentuoi.com. Tên miền bị gỡ bỏ sẽ được chuyển hướng (redirect) về tên miền YourName.tentuoi.com

Lược sử quá trình cấp các tên miền này sẽ luôn được cập nhật công khai vào trang YourName.Role.vn / YourName.ChucDanh.com

Vui lòng xem cách cấp tên miền chức danh tại Rule.Role.vn

So sánh chức danh truyền thống và tên miền chức danh Role.vn

Chức danh truyền thống là một danh từ nhằm phân biệt các chức danh khi nói chuyện hoặc trên văn bản giấy, còn Tên miền chức danh Role.vntên miền chỉ một chức danh được dùng trên không gian mạng hoặc khi muốn chỉ chính xác một chức danh trên văn bản giấy. Ví dụ chức danh truyền thống "Nhà thiết kế từ trường đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh UAH.edu.vn" sẽ tương ứng với tên miền chức danh UAH.designer.vn

Tên miền chức danh Role.vn tồn tại vĩnh viễn không cần gia hạn hằng năm như các tên miền thông thường và được trỏ thêm lên website YourName.tentuoi.com để dùng đồng thời (ví dụ YourName.UAH.designer.vn).

Các tên miền chức danh của Role.vn vừa chỉ nghề nghiệp (ví dụ designer.vn là tên miền chức danh của các nhà thiết kế); vừa mang thương hiệu BRAND của tổ chức mà bạn trực thuộc (ví dụ UAH.designer.vnDesigner.vn của trường đại học UAH.edu.vn); vừa chỉ tên một quốc gia (ví dụ JP.designer.vnDesigner.vn đang sống tại Japan).

Chức danh truyền thống không thể thu hồi còn Tên miền chức danh Role.vn thì có thể thu hồi khi người được cấp tên miền không còn đủ năng lực và uy tín tương xứng với tên miền chức danh đó nữa. 

Mọi người không thể than phiền về một người có chức danh kiểu truyền thống nhưng mọi người đều có thể than phiền với ThanPhien.com hoặc Complain.vn về bất cứ ai có tên miền chức danh nếu họ không đủ năng lực và uy tín để Role.vn thu hồi tên miền chức danh đã cấp cho họ tránh gây ảnh hưởng đến uy tín của những người có cùng tên miền chức danh với họ. Nếu một người có Name.tentuoi.com thì mọi người đều có thể gửi than phiền về họ tại Name.thanphien.com hoặc Name.complain.vn.

Các chức danh truyền thống thường được in trên name-card dạng bản cứng nên khó chia sẻ trên không gian mạng, còn Tên miền chức danh Role.vn có thể dễ dàng chia sẻ trên không gian mạng khi nhắn tin, gửi Email, hoặc trên web, app...

Danh sách các tên miền chính cấp 2 trong tên miền chức danh Role.vn:

Tên miền danh hiệu của các cộng đồng nghề nghiệp Việt Nam thuộc Association.vn

NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN

NGÀNH KINH TẾ

NGÀNH Y DƯỢC

NGÀNH KỸ THUẬT

NGÀNH NGHỆ THUẬT

NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CÁC CHUYÊN GIA

CÁC NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

Các danh hiệu cho tôn giáo, tâm linh thuộc Association.vn

Các tên miền cho các tín đồ tôn giáo thuộc Association.vn

Các giải thưởng giáo dục

Các loại giải thưởng giáo dục

Các danh hiệu dành cho những người ưu tú

Các danh hiệu Quốc Khí

Các danh hiệu này do QuocKhi.com trao tặng. Bạn vẫn có quyền đăng ký bình chọn các loại danh hiệu này. 

Các giải thưởng trên Prize.vn, Reward.vn, Medal.vn

Giải thưởng trên Prize.vn

Nếu bạn muốn đăng một giải thưởng để mọi người có thể bình chọn trên voteCV.com thì phải đăng giải thưởng đó trên một website độc lập với tên miền sub.prize.vn để đảm bảo rằng trang web này luôn tồn tại vĩnh viễn cùng với Hồ sơ năng lực suốt đời của thành viên

Giải thưởng này có thể cần bình chọn hoặc không cần bình chọn, có thể là dạng tên miền hay không cần tên miền. Tuy nhiên, bạn buộc phải công bố những người đã đạt giải trên trang sub.prize.vn mà chúng tôi đã tạo cho bạn theo đường dẫn: sub.prize.vn/yourcvname là trang chứng nhận người đạt giải. 

SUB có thể là thương hiệu của bạn hoặc một mã số của giải thưởng.

Tên miền giải thưởng sẽ xuất hiện trên trang bình chọn của thành viên dạng sub.prize.vn 

Phần thưởng trên Reward.vn

Nếu bạn muốn đăng một giải thưởng để mọi người có thể bình chọn trên voteCV.com thì phải đăng giải thưởng đó trên một website độc lập với tên miền sub.prize.vn để đảm bảo rằng trang web này luôn tồn tại vĩnh viễn cùng với Hồ sơ năng lực suốt đời của thành viên

Huy chương trên Medal.vn

Nếu bạn muốn đăng một giải thưởng để mọi người có thể bình chọn trên voteCV.com thì phải đăng giải thưởng đó trên một website độc lập với tên miền sub.prize.vn để đảm bảo rằng trang web này luôn tồn tại vĩnh viễn cùng với Hồ sơ năng lực suốt đời của thành viên

Các loại cup giải thưởng prize.cupVN.com

Dưới đây là danh sách các giải thưởng đang được bình chọn trên VietnamUni.com

Vui lòng bấm vào tên miền giải thưởng để xem thể lệ bình chọn của từng giải thưởng. 

Với các tổ chức luôn là 123.VNaward.com

Với cá nhân luôn là YourCVname.VNaward.com

Các brand có quyền cấp giải thưởng nội bộ UAH.prize.vn/yourname

Các giải thưởng quốc nội

Prize.vn (đăng A123.prize.vn cho mọi người đăng ký tài trợ)

Reward.vn

Medal.vn

first.vn

Prince.vn

Quality.vn

quality.edu.vn

Great.edu.vn (các trường nổi tiếng)

Natures.vn

Original.vn

Topwork.vn

Ebrand.top

Giải thưởng quốc tế

Coreprize.com (chưa coremedal.com)

Noblemedal.com

Nobelmedal.com

Edumedal.com

PeaceMedal.com

VNrecord.com (ghi nhận một thành tựu gì đó)

VNaward.com (do hội đồng)

VNprize.com (cuộc thi)

VNreward.com -  (phần thưởng)

VNmedal.com

Vnmerit.com

VNthanks.com

VNhero.com

VNleader.com - Thủ lĩnh Việt (khởi nghiệp và lãnh đạo) 

VNgenius.com - Nhân tài Việt (người giỏi chuyên môn)

VNsoul.com - Hồn Việt

Vietnamist.com - Một người yêu Việt Nam không phân biệt quốc tịch và sắc tộc

Các giải thưởng Quốc Khí

QuocKhi.com - Những cá nhân, tổ chức, ấn phẩm và những thứ hình thành nên nguồn nguyên khí quốc gia

DanhTac.com - thay cho sachquy.com ghi nhận ấn phẩm và tác phẩm xuất sắc

SachQuy.com

CaoKien.com - Ghi nhận các sáng kiến

CaoQuy.com - Ghi nhận những tấm gương cao quý về đạo đức

TinhXao.com - Giải thưởng cho thủ công mỹ nghệ

ChuanTot.com

Cuctot.com (thay cho quantot, farmtot, thautot, chuantot) ghi nhận sản phẩm, dịch vụ tốt

BaoVat.com - Ghi nhận những thứ được xếp vào hàng bảo vật quốc gia

DanhThang.com

TuKhoi.com

Tuyethao.com

CucChill.com - Chứng nhận cho những nơi chill

CucHiem.com - Chứng nhận cho những thứ cực hiếm nhưng chưa chắc quý

Cuccute.com

Cucsang.com

Cucxin.com

Cuckhoe.com

Cucphe.com

TinChuan.com - Danh hiệu cho những tổ chức truyền thông

Linkquy.com - Danh hiệu Link Quý cho những nơi tốt nhất trên internet

UiTroi.com - Danh hiệu cho những nội dung sáng tạo

NucNo.com - Danh hiệu cho những nội dung truyền cảm xúc

QuanTot.com

FarmTot.com

ThauTot.com

Tên miền danh hiệu của các thương hiệu nổi tiếng

Dưới đây là danh sách các tổ chức đang cấp tên miền danh hiệu cho thành viên dựa trên sự bình chọn của mọi người tại VietnamUni.com. Vui lòng bấm vào các tên miền bên dưới để xem chính sách cấp tên miền của từng tổ chức. VietnamUni.com không chịu trách nhiệm về các tên miền bên dưới mà chỉ hỗ trợ các thành viên được bình chọn các tên miền này trên các nền tảng của VietnamUni.com. 

Quy trình cấp tên miền danh hiệu cho những người có tentuoi.com

Các điều kiện chung để được cấp tên miền danh hiệu:

Ngoài các điều kiện chung nêu trên thì mỗi tên miền danh hiệu phụ sẽ có một quy định riêng. Ví dụ các điều kiện cấp tên miền danh hiệu phụ của trường đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn được quy định tại UAH.danhhieu.com

Nếu bạn đã thỏa các điều kiện chung và riêng của một tên miền nào đó thì hãy đăng ký cấp tên miền ấy tại DangKy.danhhieu.com và nhận kết quả thông báo qua Email mà bạn đăng ký tạo tentuoi.com

Lưu ý: bạn không nên nhờ những người lạ bình bầu cho bạn và cũng không nên bình bầu cho những người mà bạn không biết chắc năng lực của họ vì tất cả sẽ bị canhcao.com rất nghiêm khắc theo nội quy thu hồi tên miền danh hiệu bên dưới. 

Thu hồi và trả lại tên miền danh hiệu

Nếu tên miền danh hiệu YourName.domain.vn bị thu hồi hoặc trả lại thì tên miền đó không còn được trỏ lên website YourName.tentuoi.com nữa mà được trỏ sang một trang mới để thông báo với mọi người tên miền đó đã bị thu hồi hoặc trả lại từ ngày nào. 

A. Thu hồi tên miền danh hiệu

Bất cứ khi nào Ban ThanPhien.com nhận thấy có quá nhiều người gửi than phiền về bạn tại biểu mẫu YourName.thanphien.com thì sẽ tổng hợp các than phiền kèm theo minh chứng gửi cho DanhHieu.com để ra quyết định thu hồi những tên miền đã cấp cho bạn. 

Xin lưu ý: nếu bạn bị thu hồi một tên miền danh hiệu nào đó vì gian lận thì tất cả những người đã bình bầu danh hiệu đó cho bạn cũng bị sẽ CanhCao.com tùy mức độ vi phạm. Vì vậy, chỉ nên bình bầu danh hiệu cho một người khi bạn biết chắc rằng họ hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đó và sẽ không bao giờ bị thu hồi. 

Chúng tôi sẽ chuyển những than phiền về việc bạn vi phạm luật an ninh mạng của Việt Nam cho Cục an ninh mạng xử lý và sẽ thực hiện theo những yêu cầu của Cục an ninh mạng Việt Nam đối với website YourName.tentuoi.com như khóa tài khoản có thời hạn, khóa tài khoản vô thời hạn, hoặc thu hồi vĩnh viễn tên miền này. 

Nếu bạn đang lợi dụng những danh hiệu này để lừa đảo mọi người thì chúng tôi sẽ gửi cảnh báo cho tất cả mọi người về các hành vi ấy của bạn và lưu giữ vĩnh viễn sự cảnh cáo đó lên trang YourName.canhcao.com.

B. Trả lại tên miền danh hiệu

Nếu bạn tự thấy rằng mình không còn xứng đáng với một danh hiệu nào nữa thì hãy trả lại tên miền danh hiệu đó trước khi bị thu hồi làm liên lụy đến những người đã bình bầu cho bạn. 

Hãy gửi Email yêu cầu trả lại tên miền danh hiệu tại info.danhhieu.com